GELUIDSISOLATIE

Beginnen bij ’t begin: Wordt u op een of andere manier gehinderd door geluiden, dan is 't zaak eerst na te gaan waar het geluid vandaan komt: gaat het om geluiden in uw huis, uit belendende percelen of om geluiden van buiten?

Geluidsisolatie is een complexe materie.

Wanneer u hinder heeft van geluid, kunnen wij samen met u proberen om daar wat aan te doen. Wij doen dit door een geluidsrapport samen te stellen, om in kaart te brengen hoeveel dB(A) de overlast daadwerkelijk geeft. Vervolgens gaan we bekijken welke maatregelen zinvol zijn om het geluid binnen de normen te brengen.